2018

PROCEEDINGS OF THE 2ND ANNUAL CONFERENCE

Table of Contents

Chemical Engineering

Alexei Pilipenko
PDF
3-5

Chemical science

Olesia Bilous
PDF
6-8

Computer Sciences

Yevheniia Boiko
PDF
9-11
Ivan Kulbovskyi, Halyna Holub
PDF
12-14
Yuri Romanenkov, Mariia Danova
PDF
15-17
Mykhailo Solomko
PDF
18-25

Ecology Science

Ganna Bakharieva, Serhii Petrov, Tetiana Falalieieva
PDF
26-29
Viktor Herasymenko, Ivan Pertsovyi, Oleksandr Rozputnyi
PDF
30-33
Iryna Ivashchenko, Svitlana Adamenko
PDF
34-36
Andriy Lysyy, Vitaliy Kotenko, Stanislav Yakovtsev
PDF
37-39

Energy science

Andrii Bukaros, Vitalii Malyshev, Valeriia Bukaros
PDF
40-42
Mariia Chorna, Dmytro Milenin
PDF
43-45

Geology

Hanna Slobodianyk, Nataliia Dolynska
PDF
46-48

Mathematical sciences

Julia Yevtushenko
PDF
49-51

Mechanical engineering

Olena Feoktystova, Nastasia Rovinska
PDF
52-54
Ruslan Meleshchenko, Stella Gornostal
PDF
55-57
Grygorii Kalinichenko, Yevgeniy Kalinichenko
PDF
58-60