Proceedings of the 1st Annual Conference

Table of Contents

Medicine and dentistry

Olena Yakimenko, Nataliya Bogdan
PDF
3-5
Olga Boiagina
PDF
6-8
Yuri Orel, Markiian Verkhola
PDF
9-11
Vitaliy Syvolap, Svitlana Zhemanyuk
PDF
12-14
Ulyana Matolych
PDF
15-17
Iemiliia Mykhailova, Tetyana Proskurina
PDF
18-19
Оleksiy Myshakivskyy
PDF
20-22
Ihor Kobza, Arkadiy Savchenko
PDF
23-25
Pavlo Stavnichenko, Olesya Novohatska
PDF
26-28
Ihor Kobza, Ivan Terletskyi
PDF
29-31
Olha Tkachenko
PDF
32-34
Shadid Fadi, Igor Krychun
PDF
35-37

Pharmacology, toxicology and Pharmaceutical Science

Anna Antonenko, Olena Vavrinevych
PDF
38-40
Mykola Kondratiuk, Anna Blagaia
PDF
41-43
Iryna Herasymova, Aleksander Tikhonov
PDF
44-47
Sergiy Kutsenko, Nataliya Gerbina
PDF
48-51
Anna Kriukova, Inna Vladimirova
PDF
52-54
Olena Mamina
PDF
55-57
Elena Savelieva, Tatyana Tishakova
PDF
58-60
Kateryna Semchenko, Kateryna Romas
PDF
61-63
Viacheslav Lebedynets, Olena Tkachenko
PDF
64-66